Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy

Służy aktywizacji psychomotorycznej dzieci, kształtowaniu odruchu poprawnej postawy ciała, wygaszaniu istniejącego nawyku i wytworzeniu nawyku prawidłowego, korygowaniu zaburzeń statyki i przeciwdziałaniu ich pogłębianiu się oraz utrwalaniu, podnoszeniu ogólnej sprawności i wydolności organizmu, wzmocnieniu, wydłużeniu lub skróceniu odpowiednich grup mięśniowych.

Pomagamy zapobiegać i przeciwdziałać powstawaniu lub pogłębianiu się wad postawy u dzieci. Udział dzieci w zajęciach poprzedzony jest badaniami ortopedycznymi.