Rytmika z umuzykalnieniem

Umożliwiają realizację celów wychowawczych wobec dzieci, czyli nabywaniu umiejętności współdziałania z grupą, nauka współpracy w zespole, uwrażliwianie na otaczające piękno i sztukę, celów poznawczych, czyli poznawanie wartości tanecznych, z możliwościami gestu i ruchu oraz wyrazu całego ciała. Pozwalają także realizować cele kształcące poprawę estetyki ruchu poprzez ćwiczenie techniczne, kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na wrażenia słuchowe, ćwiczenia kondycyjne, kształcenie pamięci ruchowej w przestrzeni w układach tanecznych.