Zajęcia dydaktyczne

Polegają na nauce wierszyków na: Dzień Matki, Dzień Ojca, piosenek: „Żabka mała”, „Zuzia lalka nieduża”, oglądaniu ilustracji, nazywaniu przedmiotów, opowiadaniu bajek, poznawaniu zwierząt i roślin. Kształtują wiedzę na temat otaczającego dziecko świata