Zajęcia logopedyczne

Program z zakresu profilaktyki logopedycznej zawiera następujące obszary, zagadnienia :
1. Zabawy mające na celu poznanie grupy, dzieci.
2. Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i twarzy.
3. Ćwiczenia mimiczne.
4. Ćwiczenia połykania.
5. Likwidowanie napięć emocjonalnych i ruchowych (zabawy, ćwiczenia ruchowe).
6. Ćwiczenia postawy ciała
7. Zabawy i ćwiczenia emisji głosu.
8. Zabawy i ćwiczenia oddechowe.
9. Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków).
10. Zabawy i ćwiczenia słuchowe.
11. Zabawy i ćwiczenia fonacyjne (na samogłoskach).
12. Zabawy rytmiczne.
13. Zabawy i ćwiczenia artykulacyjne zmierzające do utrwalenia trudniejszych głosek w izolacji, sylabie, wyrazie.
14. Kompetencje językowe (budowanie zdań prostych, budowanie zdań o prawidłowej konstrukcji gramatycznej, ćwiczenia rozumienia wypowiedzi).

Są to ogólne zagadnienia, obszary dla wszystkich grup wiekowych. Ćwiczenia proponowane dzieciom, szczególnie w grupach młodszych mają charakter zabawowy. Często do zajęć będzie wykorzystany materiał obrazkowy oraz inne pomoce, które wzbogacają, a jednocześnie urozmaicają zajęcia. Inne wymagania w zakresie zdobywania umiejętności komunikacyjnych stawiane są przed dziećmi mającymi 3 lata, inne przed 5 letnimi. Zajęcia w ramach tego programu nie są skoncentrowane na jednym dziecku, a na całej grupie.